Menu Zavřeno

Třídenní výtvarný kurz v Kytlicích 13. -15. 10. 2021

Projekt ,,Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“ dospěl do svého konce. Naposledy se setkali mladí sklářští výtvarníci se svými pedagogy s německými žáky 9. ročníku Realschule ze saského Reichenbachu. Závěrečný třídenní výtvarný kurz se uskutečnil na českém území a zúčastnili se ho převážně studenti našeho 1. ročníku. Odjížděli na svoji první projektovou akci plni očekávání, chtěli si vyzkoušet v praxi své teoretické znalosti německého a anglického jazyka a zároveň přiblížit různé výtvarné techniky svým německým projektovým kolegům. Nejprve se společně procházeli překrásnou podzimní krajinou Kytlicka, v níž hledali inspiraci pro svoji výtvarnou i kreativní tvorbu. Při skupinové práci se společně seznamovali, radili si, sdělovali své nápady, dokonce se i na závěr mnozí zasmáli svým společným výtvorům. Veselo bylo v kytlickém penzionu i po celé dva večery. Hrály se společenské hry, sledoval se česko-německý film a navazovala se nová přátelství. Poslední dva dny pak převážně strávili v naší kamenickošenovské škole, konkrétně v budově ,,Inkubátoru“, který byl právě k těmto aktivitám v průběhu projektu vybudován a zařízen. Studenti tvořili pod vedením zkušených výtvarníků a dílenských učitelů ve skupinkách na různých pracovištích. Společným tématem byl Advent a čas vánoční. Studenti si vytvořili mnoho krásných výrobků z papíru, korálků, fotografií, skla a barev. Na závěr se všechny výkresy a výrobky shromáždily v atriu SUPŠ, kde se uspořádala závěrečná společná výstava. Úspěšný mezinárodní projekt sice skončil, všem účastníkům však zůstanou krásné vzpomínky, společné fotografie, ručně vytvořené výrobky, povedené výkresy a hlavně nově vytvořená přátelství. Věříme, že někdy v budoucnu budeme mít opět možnost účastnit se podobného mezinárodního projektu, který studentský i pedagogický život nejen pozitivně ovlivní, ale i duševně obohatí.