Menu Zavřeno

Prodloužení trvání projektu

Vzhledem k pandemii Covid 19 nebylo možné realizovat jakékoliv aktivity závislé na potkávání žáků a pedagogů. Společné přeshraniční aktivity také nemohly probíhat  skoro po celý rok 2020. Z tohoto důvodu jsme požádali o změnu harmonogramu realizace aktivit a projekt prodloužili do 31. 10. 2021.