Menu Zavřeno

Projektový výlet do západních Čech

Nová přátelství a nezapomenutelné vzpomínky – to je jen,,střípek“ toho, co si přivezli domů téměř všichni účastníci třídenního zájezdu po lázeňských městech v západních Čechách, který sklářská škola uspořádala ve dnech 27. – 29. 5. 2019. Studenti a pedagogové naší SUPŠS se v rámci projektu ,,Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“  sešli se svými německými projektovými kolegy z Reichenbachu tentokrát trochu dál od svých domovů, jejich cílem se stala západočeská lázeňská města – Mariánské Lázně a Karlovy Vary. Inspirací pro jejich společné malování a focení jim byla překrásná příroda okolí těchto dvou světoznámých měst. Během třídenního pobytu si všichni společně prohlédli historické jádro Mariánských Lázní, lázeňskou kolonádu se,,zpívající fontánou“, prošli se místními rozkvetlými parky, ochutnali teplé lázeňské oplatky, navštívili park miniatur Bohemicum a večer se ještě stihli společně vykoupat v hotelovém bazénu. Velmi nabitý program byl pro všechny projektové účastníky připraven i v dalších lázních – Karlových Varech. Zde se studenti seznámili s historií sklárny Moser, prohlédli si její huť a další provozy, dále se prošli po karlovarské lázeňské kolonádě, pořídili si mnoho fotografií, ochutnali místní léčivé prameny a ještě stačili koupit svým nejbližším drobné dárečky a upomínkové předměty. Ani rozmary počasí nám nezkazily náš překrásný výlet za poznáním, na kterém se mezi českými a německými studenty opět navázala nová přátelství. Uvidíme, co hezkého nás v tomto příhraničním projektu Euroregionu Nisa v příštím školním roce ještě čeká