Menu Zavřeno

Jarní setkání studentů v saském pohraničí

V rámci projektu ,,Škola a sklo – inkubátor na cestě do života“ uspořádala dne 2. května naše škola spolu s partnerskou Realschule v německém Reichenbachu jednodenní výlet do měst Weisswasser a Bad Muscau v saském okrese Zhořelec. Při první zastávce, ve městě Weisswasser, si studenti prohlédli místní sklářské muzeum, jehož expozice dokládá rozvoj sklářství v této oblasti v 19. a 20. století. Po obědě měli studenti možnost prohlédnout si další výstavu zaměřenou převážně na design dekorativního a užitkového skla druhé poloviny 20. století. Výstava se nacházela v prostorách malebného zámku v lázeňském městě Bad Muskau. Program zakončila procházka v překrásném parku, který k zámku přiléhá. Jedná se o největší středoevropský park v anglickém stylu, jež je zapsán na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Jarní studentské projektové setkání se opět vydařilo, přálo nám i počasí, což se projevilo na celkové náladě všech zúčastněných studentů a pedagogů obou škol.