Menu Zavřeno

Athény umělců

Tentokrát jsme se setkali ve vánočním čase dne 14. 12. 2017 s německými přáteli z Reichenbachu v Drážďanech, a to  v rámci projektu,, ŠKOLA a SKLO – Inkubátor na cestě do života č.p. 100 321 090„. Společně jsme si prohlédli Zwinger, jednu z nejkrásnějších galerií Evropy, kde plnili čeští i němečtí žáci úkoly z pracovního listu, který pro ně připravila vyučující dějin výtvarné kultury. Následovala okružní prohlídka města, během které se studenti seznámili s historií města a významnými architektonickými památkami, které nechal postavit saský kurfiřt a polský král August Silný. Samozřejmě nemohla chybět jako symbolická tečka ani návštěva tradičního vánočního trhu Striezelmarkt.