Menu Zavřeno

Projektové setkání mladých výtvarníků

28. – 30. května 2018

Čeští a němečtí účastníci projektu „ŠKOLA A SKLO – Inkubátor na cestě do života“ se v letošním školním roce naposledy sešli na území České republiky. Krásy Kamenickošenovska přijela obdivovat a zároveň malovat skupina studentů z německého Reichenbachu, kteří jsou po 3 roky partnery naší sklářské školy v tomto příhraničním projektu. Cílem všech setkání je vzájemná cizojazyčná komunikace, poznávání přírodních a kulturních památek a výměna zkušeností ve výtvarném a sklářském oboru. Na konci května se naše škola stala pořadatelem třídenního výtvarného kurzu, kterého se zúčastnili naši studenti 1. ročníku a žáci tamější Real-und Oberschule. Němečtí studenti si prohlédli naši sklářskou školu, v malířské, brusičské a rytecké dílně se pokoušeli kombinovat malování s dalšími sklářskými technikami, navštívili šenovskou sklárnu „U Jílků“ a Lesní divadlo a Skalní hrad ve Sloupu v Čechách. Nechyběl ani večerní společný program české a německé skupiny. Ani tropické teploty během dne neodradily studenty od podvečerního posezení u ohně, kde se všichni snažili o navázání komunikace v německém a anglickém jazyce. Letošní projektové setkání všech účastníků bylo zakončeno ve Sklářském muzeu vyhodnocením výtvarné soutěže a vědomostní olympiády. Upomínkové ceny a diplomy předali těm nejlepším zástupci MÚ v Kamenickém Šenově a ředitel naší školy, doc., MgA. Pavel Kopřiva PhD. Už nyní se naši nejmladší studenti těší na další společná setkání, která se uskuteční i v příštím školním roce v okolí příhraničního města Reichenbach a opět u nás v Kamenickém Šenově a dalších městech naší republiky.