Menu Zavřeno

O čem je projekt Škola a sklo?

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé struktury – spolupracující přeshraniční sítě středních škol, zaměřenou na zachování tradičních uměleckých řemesel, a to zejména uměleckého sklářství, v příhraničí a péči o společné kulturní dědictví. Tento projekt přispěje ke zvýšení zaměstnanosti, zlepšení uplatnění absolventů středních škol na společném trhu práce za pomoci různorodých opatření – přeshraniční sít vzdělávacích zařízení, výměna zkušeností pedagogů a studentů, zlepšení jazykových dovedností, praktika, kurzy, workshopy. Projekt je prodloužen do 31.října 2021.

Inkubátor na cestě do života

Realizací projektu vznikne společný přeshraniční Inkubátor talentů, odzkoušený inovační dvoujazyčný výukový program – včetně výukových materiálů, který mohou převzít další školy. Na německé straně se v nově zrekonstruovaných prostorách rozšíří výukový program o umělecké zaměření (i po projektu). Na konci projektu: 3 ročníky studentů s rozšířeným mezinárodním vzdělávacím programem. Na české straně bude vytvořeno potřebné zázemí pro plánované společné aktivity – dílny, prostory pro společnou výuku a setkávání.

Naučte se, co je sklářství