Menu Zavřeno

Tvarování a malování skla

Studenti využívají množství malířských technik a materiálů spojených s technikou malby na sklo. Pro své návrhy a realizace používají duté i ploché sklo. Studenti se učí architektonickému řešení tvarů při designu nápojového skla. Pracují na návrzích a výrobě vitráží. Využívají dalších technik, jako je leptání, pískování, lehání a slinování skla. Během studia získají znalosti 2D grafiky, kterou využívají při návrzích nových dekorů. Obor vyžaduje výrazný cit pro barvu.


Kde nalezneme nejzachovalejší a největší soubor středověkých
vitrážových oken v Evropě?
Pro kterou kulturu (období) je typická produkce mozaikového skla?
Co je to tzv. „švarclot“?
Jak se nazývá technika výroby barokních skleněných číší, které se
skládaly ze dvou do sebe zasazených tvarů, mezi které byla vložena
buď zlatá folie s prorývaným dekorem nebo malba olejovými
barvami?
Co jsou to tzv. podmalby na skle?
Kde byl na „výzvědech“ Bedřich Egermann?
Jak se nazývá technika, kterou si B.Egermann nechal patentovat v r.
1828, založená na vrstvení barevného skla, broušeného a zdobeného
na povrchu přesycenou lazurou, vypalovanou v silně redukčním
prostředí? Sklo bylo nehomogenní, což odhaloval záměrně brus a pak
bylo zdobeno malbou zlatem.
Co se nepoužívá k přípravě malířských barev?
Co je to sítotisk?
Pískované sklo je: