Menu Zavřeno

Design světelných objektů

Studenti se během studia seznamují se zpracováním kovů, skla a jiných hmot. Učí se svařovat, tepat, cizelovat, obrábět apod. Pro své záměry používají foukání skla a tavení skla do formy. Navrhují a konstruují svítidla, lustry, solitéry a jiné objekty oživené světlem a elektřinou. Vytvářejí závěsná i stojanová dekorativní svítidla. Sklo kombinují s kovem, dřevem a plastem. Během studia vytváří a používají počítačové 3D modely. Obor vyžaduje schopnost kombinovat výtvarné a technické dovednosti.


Firma J. Palme působící v Kamenické Šenově vytvořila nový typ lustru pro pražskou korunovaci habsburského panovníka/panovnice. Tento typ ověskového lustru se vyrábí dodnes. Jak se tento monarcha jmenoval/la?

Jak se nazývá firma v Kamenickém Šenově, která se zabývá výrobou svítidel?

Která umělecká střední škola vyučuje unikátní obor design světelných objektů?
S jakým dalším sklářským oborem je úzce spjata výroba lustrů v Kamenickém Šenově?
S jakým dalším materiálem úzce souvisí výroba tradiční lustrů a svítidel? Vyberte nejlepší možnost.
Do jakého uměleckého oboru lze zařadit výrobu svítidel?

Z jakého skla se vyrábí ověsky na lustry?

Co nepatří mezi techniky práce s kovem:

Co je to cizelování?

Co je to slinování?